TOIVO - KUVALLISET OHJAUSKORTIT

TOIVO -kuvallisten ohjauskorttien avulla tutustutaan muistojen kautta tämän hetken tunteisiin ja olotiloihin. ja niiden mahdollista vaikutusta kokonaisvaltaiseen hetkeen.

Tavoitteena on ratkaisukeskeisten kysymysten avulla nähdä tilanne valoisampana, tehdä kenties muutosta tai saada lisää vahvistusta tämän hetken tilanteeseen.

TOIVO - kuvalliset ohjauskortit ovat myös hyvä apuväline erilaista yksilö tai ryhmäohjaustyötä, opetustyötä tekevien ihmisten työvälineeksi.

Korteilla voi työskennellä yksin, kaksin tai ryhmässä. Yksin tai ohjaajan kanssa.

Hinta: 49,90 (sis.alv 24%)

Hintaan lisätään posti -ja toimitusmaksu

Sisältää: 44 kpl erilaista laminoitua värikuvaa ohjauskysymyksineen

käyttöohjeet

Koko: 10 cm x 13 cm

TOIVO-kuvalliset ohjauskortit olivat tutkielmassa mukana.

Ohjauskeskustelu ja siinä käytettävät työvälineet - ohjaajan ja ohjattavan näkökulmasta :

Kaapro, Asta

Itä-Suomen yliopisto, 2015
Filosofinen tiedekunta / Kasvatustieteiden ja psykologian osasto
Pro gradu
kasvatustiede

Lue:/files/nn-palvelut/OHJAUSKESKUSTELU_JA_SIINA_KAYTETTAVAT_TYOVALINEET_-_OHJAAJAN_JA_OHJATTAVAN_NAKOKULMASTA.pdf