TYÖNOHJAUS ON HENKIREIKÄ

Koulutetun työnohjaajan avulla tutkitaan myönteisessä sävyssä omaa itseä, työtä, työn vaatimuksia ja toimintatapoja. Työnohjausistunnoissa pysähdytään työhön, työyhteisöön, omaan työrooliin liittyvien kysymysten ja kokemusten äärelle jäsentämään sekä selkeyttämään asioita ja tunteita.Työnohjaus ei ole terapiaa. Se on luottamuksellinen ja vaitiolovelvollinen vuorovaikutustilanne.

MITÄ SIITÄ VOI SAADA?

* Uusia näkökulmia ja ideoita asioihin ja omaan toimintaan.

* Oppia uusia toimintamalleja selviytymiseen - voimaantumista.

* Vapautusta ylikriittisyydestä.

* Vahvemman ammatti-identiteetin.

* Keinoja estää työuupumus.

* Apua stressin hallintaan.

* Keinoja työtehtävien rajaamiseen.

* Oppia oman käytöksen säätelystä.

* Eväitä itsensä kehittämiseen.

Työnohjaus vapauttaa ohjattavan käyttöön sitä energiaa, joka on sitoutunut erilaisiin ongelmiin, keskeneräisiin ja vaikeisiin asioihin.

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään terveenä!