Työikäisen unettomuuden hoito

Työikäisen unettomuuden hoitoa lääkkeetömästi on muutaman kuukauden mittainen valmennus, joka räätälöidään asiakkaan tilanteen mukaan 4-6 kk kokonaisuudeksi.

Valmennus on mukaeltu Työterveyslaitoksen erikoispsykologi Heli Järnefeltin tutkimuksesta ja kehittämästä mallista.

Useiden tutkimusten mukaan 70–80 prosenttia unettomista hyötyy lääkkeettömistä hoitomuodoista. Kognitiivis-behavioraalisen hoidon teho myös säilyy tai jopa paranee aktiivisen hoitojakson päättymisen jälkeen. Tulosten pysyvyys liittyy oletettavasti siihen, että hoito vaatii aktiivista oman tilanteen työstämistä ja uuden oppimista, jonka seurauksena uneen ja unettomuuteen liittyvät käsitykset ja tottumukset muuttuvat. Monien on myös helppo ottaa keinot uudelleen käyttöön, jos unettomuusoireet palaavat, pohtii Järnefelt.

Välimatka ei ole esteenä. Voimme suunnitellla valmennuksen toteutettavaksi netin välityksellä käyttämällä Teams - videoyhteyttä.

Ota yhteyttä !

Niina Nevala 044-5421260 tai niina.nevala@nn-palvelut.fi

eritystason psykoterapeutti (Valvira, Kela) psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus, ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) työyhteisösovittelija, sosiaalityöntekijän sijaispätevyys (YTM kandivaiheessa)