Ratkaisukeskeinen työnohjaus

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työskentelytapa on myönteinen tapa kohdata erilaisia haasteita ja työyhteisöä kuormittavia tilanteita. Sen avulla voidaan tarkastella ongelmia, kehittää itseä ja työyhteisöä sekä saavuttaa merkityksellisiä tavoitteita.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen näkökulma vahvistaa ihmisten ja työyhteisön omia mahdollisuuksia hyödyntämällä heidän olemassa olevia vahvuuksiaan. Jokainen on oman itsensä ja työyhteisönsä paras asiantuntija. Työskentely on yhteistä tutkimista, kaikkia osallistavaa, oivalluksiin ohjaavaa, tavoitteellista, voimaannuttavaa, tulevaisuussuuntautunutta ja yksilöiden erilaisuutta kunnioittavaa. Työskentelyssä käytän myös toiminnallisia menetelmiä keskustelun tukena.

Yhteisissä keskusteluissa ja erilaisin toiminnallisin menetelmin pyritään saamaan esille työyhteisön voimavarat ja vahvuudet sekä huomioimaan kaikenlainen edistyminen.

Selkeät yhteiset tavoitteet, välitehtävät ja luovuus tukevat tavoitteeseen pääsyä ja saamaan tulevaisuuteen erilaisia välineitä selvitäkseen tilanteista.

Ratkaisukeskeisyyden kolme ydinperiaatetta:

  • Jos jokin ei ole rikki, älä yritä korjata sitä
  • Kun tiedät mikä toimii, tee lisää sitä
  • Jos jokin ei toimi, tee jotain muuta
  • (DeJong P. & Kim Berg 1997)

   

    Soita ja kysy lisää!        

Niina Nevala                      ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry) työyhteisösovittelija erityistason psykoterapeutti (Valvira ja Kela) sosiaalityöntekijän sijaiskelpoisuus (YTM kandivaiheessa)

044-5421260 tai niina.nevala@nn-palvelut.fi