Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen häiriö on aivotoiminnan poikkeavuus, joka heijastuu tapaan hahmottaa maailmaa ja toimia siinä. Neuropsykiatrisia oireyhtymiä ovat ADHD, ADD, Asperger syndrooma, Touretten syndrooma ja aistitoiminnan häiriöt. 

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellinen, vuorovaikutteinen tukimuoto neuropsykiatristen oireiden kanssa kamppaileville ihmisille arjen sujuvuuteen ja  toiminnanohjausta yllä pitämään.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellista, asiakasta kunnioittavaa ja kannustavaa, myönteisyyttä ja onnistumista esille nostavaa ohjausta, jossa sovelletaan kognitiivis-behavioraalisen ja ratkaisukeskeisen terapian sekä käyttäytymisohjauksen menetelmiä.Neuropsykiatrista valmennusta käytetään neuropsykiatristen oireilevien asiakkaiden lisäksi päihdekuntoutujien ja mielenterveyskuntoutujen kuntoutusmenetelmänä.

Olemme kehitelleet Nepsy-vahvuudet käyttöön! - tukipaketin, joka on tarkoitettu neuropsykiatrisesti oireilevien ihmisten kanssa työskenteleville esim. työnantajat, esimiehet, oppilaitokset ja työ-ja elinkeinotoimisto. Tavoitteena on saada tietoutta ja ymmärrystä neuropsykiatrisista oireista omaaviin henkilöihin ja sen vaikutuksesta työssä tai opinnoista suoriutumiseen, työllistymisessä, sosiaalisissa tilanteista ja arjessa selviytymiseen.

Neuropsykiatriset valmennuspaketit räätälöidään aina yksilöllisesti.

Kysy palvelusta lisää

Niina Nevala 044-5421260 tai niina.nevala@nn-palvelut.fi

   

    Niina Nevala      Ratkaisukeskeinen    neuropsykiatrinen valmentaja, eritystason psykoterapeutti (Valvira, Kela), psykoseksuaalisterapian täydennyskoulutus,työnohjaaja (STOry), sosiaalityöntekijän sijaispätevyys (YTM kandivaiheessa)

 

 

 

Sopimuspohja täältä: /files/nn-palvelut/Sopimuspohja.pdf