Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia suuntautuu nykyhetkeen ja niihin tulevaisuutta koskeviin toiveisiin ja tavoitteisiin, jotka nousevat esille asiakkaan tarpeista. Terapiassa voidaan käydä läpi myös aiempia elämäntapahtumia. Tällöin menneeseen pyritään löytämään uusia näkökulmia, mikä voi selkeyttää ajatuksia nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.

Yhteisissä keskusteluissa ja erilaisin toiminnallisin menetelmin pyritään saamaan esille asiakkaan voimavarat ja vahvuudet sekä huomioimaan kaikenlainen edistyminen. Selkeät yhteiset tavoitteet, kotitehtävät ja luovuus tukevat tavoitteeseen pääsyä ja saamaan tulevaisuuteen erilaisia välineitä selvittääkseen tilanteita.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, elämänpulmiin, erilaisille asiakasryhmille ja sitä voidaan toteuttaa yksilöllisillä toimintamuodoilla. Terapiassa käsitellään asiakkaan toiveen mukaan aihealueita luottamuksellisesti. Muutama istuntokerta voi auttaa jo paljon ja mahdollisesti päästä mieltä askarruttavien asioiden yli. Säännöllinen psykoterapia voi kestää vuosia.

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67 vuotiaille 57.60€ / kerta. Nuoren kuntotuspsykoterapiaan liittyvistä vanhempien ohjauskäynneistä Kelan korvaus on saman suuruinen.

Voit lukea lisätietoa: http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia  

Ratkaisukeskeisyyden kolme ydinperiaatetta:

  • Jos jokin ei ole rikki, älä yritä korjata sitä
  • Kun tiedät mikä toimii, tee lisää sitä
  • Jos jokin ei toimi, tee jotain muuta
  • (DeJong P. & Kim Berg 1997)

 

Niina Nevala ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Valvira,Kela) psykoseksuaaliterapian täydennyskoulutus

VASTAANOTTO:

IISALMI: Savonkatu 22 B 18 (Coronaria)

YLIVIESKA: Kartanotie 3

Kysy myös videovälitteistäterapia mahdollisuutta Teams:n kautta!